Ngày 26/10/2019, Seadent sẽ tổ chức Workshop Quản lý sang thương đốm trắng với kỹ thuật thẩm thấu ICON ở Hà Nội với mong muốn giúp bác sĩ hiểu rõ quy trình làm việc và cơ chế loại bỏ đốm trắng trên nguyên lý xâm lấn tối thiểu của ICON. Từ đó nắm vững và thực hiện được quy trình điều trị từng bước step by step với kỹ thuật thẩm thấu bằng ICON.

Nội dung khóa học

  • Quy trình làm việc và cơ chế loại bỏ đốm trắng trên nguyên lý xâm lấn tối thiểu của ICON
  • Những ứng dụng lâm sàng của ICON tại phòng khám
  • Quy trình điều trị step by step với kỹ thuật thẩm thấu bằng ICON
  • Những lợi ích về kinh tế của ICON và cách để bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân điều trị bằng phương pháp ICON này
  • Hand on: Demo quy trình điều trị bằng ICON trên bệnh nhân thật

**Giới hạn số lượng bác sĩ tham dự

>> Đăng ký ngay bên dưới hoặc vui lòng liên hệ 0901 371516 để biết thêm thông tin khóa học.


Chia sẻ: