fbpx
Planmeca-2D

Chẩn đoán hình ảnh 2D - Planmeca

Nhà sản xuất: Planmeca

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm:


Đăng nhập để xem giá
planmeca-viso-g5-g7

Chẩn đoán hình ảnh 3D Planmeca

Nhà sản xuất: Planmeca

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Unit


Đăng nhập để xem giá
Planmeca-ProX

Chẩn đoán hình ảnh trong miệng 2D - Planmeca

Nhà sản xuất: Planmeca

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Unit


Đăng nhập để xem giá

Dụng cụ vi phẫu F-Line

Nhà sản xuất: Devemed

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm:


Đăng nhập để xem giá
Emerald-thiet-bi-scan-trong-mieng

Emerald - Thiết bị scan trong miệng

Nhà sản xuất: Planmeca

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Bộ


Đăng nhập để xem giá