fbpx

Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

Đăng nhập để xem giá

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Bộ

Mua 1


giảm 20%


LM-PerioSet 2 includes:

  • LM-Servo 8 cassette,

Kích thước: 180 x 136 x 28 mm, chứa được 8 dụng cụ, Dụng cụ cầm tay LM_Servo 8 được khóa an toàn nhưng xoay tự do để làm sạch tối ưu và đảm bảo kiểm soát nhiễm trùng. Các khay có thể được mã hóa bằng nút mã silicone.

  • Mini Sickle,

Chất lượng cao, lưỡi lõm nhẹ, dùng cho mọi bề mặt răng.

  • Curette McCall 17-18, 

Đặt biệt dùng cho bề mặt răng hàm lớn.

  • Gracey 1/2,

Dùng cho răng cửa và răng tiền hàm.

  • Gracey 9/10,

Dùng cho bề mặt má, giữa răng và lưỡi, sử dụng kỹ thuật nằm ngang.

  • Gracey 11/12,

Dùng cho mặt giữa của răng tiền hàm và răng hàm.

  • Gracey 13/14,

Dùng cho bề mặt ở ngoài rìa của răng tiền hàm và răng hàm.

  • Mini Gracey 15/16 and

Dùng cho mặt giữa của răng hàm, cán lưỡi cứng hơn so với Mini Gracey 11/12 để có thể tiếp cận tốt hơn.

  • Mini Gracey 17/18.

Dùng cho bề mặt ở ngoài rìa của răng hàm, cán lưỡi cứng hơn so với Mini Gracey 13/14 để có thể tiếp cận tốt hơn.

Chưa có đánh giá nào.

Sản phẩm liên quan

Mua 1
giảm 15%

LM_Arte Misura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vỉ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 15%

LM_Arte Posterior Misura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 15%

LM_Arte Fissura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vỉ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 15%

LM_Arte Eccesso

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: vĩ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 15%

LM_Arte Applica Twist

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ


Đăng nhập để xem giá