Phục hình bắt vít All-on-4®

Liên hệ

Nhà sản xuất: Global D

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Bộ


Phục hình bắt vít All-on-4

Chưa có đánh giá nào.

Sản phẩm liên quan
EZ Cure™ Membrane1 biomatlante 1

Màng xương EZ Cure™

Nhà sản xuất: Biomatlante

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Tuỳ chọn


MBCP™1 Biomatlante

Bột xương MBCP+™

Nhà sản xuất: Biomatlante

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Tuỳ chọn


Bộ kit phẫu thuật ULTIMATE

Nhà sản xuất: Global D

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Kit


Twinkon 4

Nhà sản xuất: Global D

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Implant/Abutment