28 Tháng Tám 2020

Vô trùng trong nha khoa – Liệu chúng ta đã hiểu và làm “đúng”?

Ngày nay, các phòng khám nha khoa bận rộn phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng về quy trình vô trùng: một mặt phải duy trì hoặc tăng năng suất của phòng khám (các dụng cụ, vật liệu phải luôn sẵn sàng để phục vụ bệnh nhân liên tục), một mặt phải đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Cùng một lúc, hai mục tiêu này có vẻ như không tương thích.