Mocom

Xuất xứ: Ý


MOCOM: Trong hơn 25 năm, an toàn, tin cậy và đổi mới đã là những nguyên tắc dẫn dắt tất cả các khía cạnh về thiết kế và sản xuất tại Mocom, công ty thiết bị vô trùng hàng đầu thế giới. Các yếu tố tạo nên sự khác biệt cả về kỹ năng và sự đổi mới của chúng tôi chính là biết chú trọng, quan tâm đến việc lựa chọn vật liệu, công nghệ đột phá, thực thi các quy trình kiểm soát sản xuất/ kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và sự giàu có về kinh nghiệm được tích lũy của các chuyên gia thiết kế hệ thống vô trùng chuyên nghiệp và đủ tiêu chuẩn của chúng tôi.

Sản phẩm từ: Mocom

Trong hơn 25 năm, an toàn, tin cậy và đổi mới đã là những nguyên tắc dẫn dắt tất cả các khía cạnh về thiết kế và sản xuất tại Mocom công ty thiết bị vô trùng hàng đầu thế giới. Các yếu tố tạo nên sự khác biệt cả về kỹ năng và sự đổi mới của chúng tôi chính là biết chú trọng, quan tâm đến việc lựa chọn vật liệu, công nghệ đột phá, thực thi các quy trình kiểm soát sản xuất/ kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và sự giàu có về kinh nghiệm được tích lũy của các chuyên gia thiết kế hệ thống vô trùng chuyên nghiệp và đủ tiêu chuẩn của chúng tôi.

Máy hấp vô trùng

Nhà sản xuất: Mocom

Xuất xứ: Ý

Gói sản phẩm: Bộ


Đăng nhập để xem giá