fbpx

LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan


LM-Dental, được thành lập vào năm 1973, phát triển, sản xuất và kinh doanh dụng cụ nha khoa công nghệ cao và hệ thống quản lý nha khoa với các thiết bị siêu âm, dụng cụ chỉnh hình và hơn thế nữa. Với thiết kế sản phẩm sáng tạo và kỹ thuật sản xuất công nghệ cao, chúng tôi là nhà sản xuất dụng cụ cầm tay phát triển nhanh nhất ở Châu Âu, nhà lãnh đạo thị trường ở tất cả các nước Bắc Âu và hơn 80% sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu trên toàn cầu. Cùng với công ty con LM Dental AB, nhà sản xuất thiết bị và hệ thống siêu âm, chúng tôi là công ty đầu tiên trên thế giới cung cấp các dụng cụ có chất lượng cao cho cả dụng cụ nha khoa bằng tay và cơ khí. LM là một phần của tập đoàn thiết bị nha khoa Planmeca Phần Lan.

Sản phẩm từ: LM Dental

LM-Dental, được thành lập vào năm 1973, phát triển, sản xuất và kinh doanh dụng cụ nha khoa công nghệ cao và hệ thống quản lý nha khoa với các thiết bị siêu âm, dụng cụ chỉnh hình và hơn thế nữa.

Mua 3
tặng 1

Bẩy Nhổ Răng

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Tùy chọn


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Misura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vỉ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Posterior Misura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Fissura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vỉ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Eccesso

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: vĩ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Bộ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Applica Twist

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Bộ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Applica

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Condensa

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Modella

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ


Đăng nhập để xem giá
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

Cán gương chỉnh nha LM_25-26 XSI

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: 01 dụng cụ


Đăng nhập để xem giá
Tham-tram-nha-chu-23-520B-avatar
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

Thám trâm nha chu LM_23 – 520B

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: 1 dụng cụ


Đăng nhập để xem giá
LM-CELLO1
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

Dụng cụ giữ đai nhám kẽ

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Hộp


Đăng nhập để xem giá
Gengiva-retractor-avatar
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

Dụng cụ LM_Gengiva

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Kit


Đăng nhập để xem giá
Mua 3
tặng 1
Mua 1
giảm 20%

LM_Cervical Matrices

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Gói


Đăng nhập để xem giá