Durr Dental

Xuất xứ: Đức


Trong hơn 50 năm qua, hệ thống máy nén khí từ DÜRR DENTAL đã được sử rộng rãi trong các phòng nha trên toàn thế giới. Hiệu suất tuyệt vời của thiết bị và chất lượng về khí – không dầu, khô, vệ sinh – đã làm cho Dürr Dental trở thành nhà lãnh đạo trên thị trường.

Durr Dental đã đi đầu trong việc phát triển máy nén khí trong hơn 50 năm qua. Sự xuất hiện của thiết bị gây ấn tượng về chất lượng, thiết lập các tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Năm 1965, Durr Dental đã phát triển các máy nén khí đầu tiên hoàn toàn không dầu, phù hợp cho nha khoa. Sự đổi mới này đã thiết lập các tiêu chuẩn và hệ thống sấy khô là một ví dụ chứng minh cam kết về sự đổi mới của Durr Dental.

Sản phẩm từ: Durr Dental

Trong hơn 50 năm qua, hệ thống máy nén khí từ DÜRR DENTAL đã được sử rộng rãi trong các phòng nha trên toàn thế giới. Hiệu suất tuyệt vời của thiết bị và chất lượng về khí – không dầu, khô, vệ sinh – đã làm cho Dürr Dental trở thành nhà lãnh đạo trên thị trường.

Durr Dental đã đi đầu trong việc phát triển máy nén khí trong hơn 50 năm qua. Sự xuất hiện của thiết bị gây ấn tượng về chất lượng, thiết lập các tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Năm 1965, Durr Dental đã phát triển các máy nén khí đầu tiên hoàn toàn không dầu, phù hợp cho nha khoa. Sự đổi mới này đã thiết lập các tiêu chuẩn và hệ thống sấy khô là một ví dụ chứng minh cam kết về sự đổi mới của Durr Dental.

vistascan mini view folien

Máy quét phosphor VistaScan

Nhà sản xuất: Durr Dental

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Máy


Đăng nhập để xem giá
Durr dental Tornado 4 001

Giải Pháp Nén Khí Trong Nha Khoa Tornado 1-4

Nhà sản xuất: Durr Dental

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Máy


Đăng nhập để xem giá