Devemed

Xuất xứ: Đức


DEVEMED có trụ sở đặt tại Neuhausen, thành phố Tuttlingen, Đức – thành phố được biết đến trên khắp thế giới về các dụng cụ trong Y tế. Sản phẩm của Devemed là sự kết hợp giữa thiết kế độc quyền tính thoải mái khi sử dụng.

Chất lượng của chức năng sản phẩm, như là khả năng chống bám mô vào dụng cụ, tính trượt không mong muốn của dụng cụ hoặc giảm phản xạ ánh sáng nhận biết dụng cụ là những đặc tính cơ bản được trang bị cho dòng sản phẩm F-Line. Dụng cụ vi phẫu nói cách khác có một vị trí rất quan trọng trong toàn bộ các dòng sản phẩm của Devemed.

Sản phẩm từ: Devemed

DEVEMED có trụ sở đặt tại Neuhausen, Thành phố Tuttlingen, Đức - Thành phố được biết đến trên khắp thế giới về các dụng cụ trong Y tế. Sản phẩm của Devemed là sự kết hợp giữa thiết kế độc quyền tính thoải mái khi sử dụng.

tb4

Dụng cụ vi phẫu F-Line

Nhà sản xuất: Devemed

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm:


Đăng nhập để xem giá