AquaCare

Xuất xứ: England


Sản phẩm mài mòn và đánh bóng bề mặt nha khoa. AquaCare Dental Air mài mòn và xử lý không khí khi bonding, sửa soạn xoang, làm sạch và loại bỏ kim loại.

Sản phẩm từ: AquaCare

Sản phẩm mài mòn và đánh bóng bề mặt nha khoa. AquaCare Dental Air mài mòn và xử lý không khí khi bonding, sửa soạn xoang, làm sạch và loại bỏ kim loại.

aquacare twin 1

Máy thổi cát AquaCare

Nhà sản xuất: AquaCare

Xuất xứ: Anh

Gói sản phẩm: Bộ


Đăng nhập để xem giá