fbpx

11 Tháng Chín 2021

Giảm khí dung bằng cách hút sương phun trong miệng

Ở Châu Âu, lực hút phun sương ít nhất 300 l / phút tại tay khoan hút đã được sử dụng thường xuyên trong nhiều thập kỷ. Ngay từ năm 1971, Davis et al. (Br. Dent. J, 130, 483), đã chỉ ra rằng có thể giảm khí dung ở một mức tốt hơn bằng cách sử dụng hút ở tốc độ dòng chảy cao (300 l/phút) và chân không thấp hơn ở tốc độ dòng chảy thấp.