fbpx

24 Tháng Mười 2016

Hội Nghị Răng Hàm Mặt Việt Pháp Lần Thứ 14

Hội nghị RHM Việt Pháp lần thứ 14 đã diễn ra vào ngày 24 - 25/10/2016, do Khoa Răng Hàm Mặt TP HCM và Khoa Nha Marseille tổ chức 2 năm một lần. Hội nghị nhằm tăng sự trao đổi, hợp tác và mở rộng trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt giữa Pháp và Việt Nam trong thời gian sắp tới.