Mua 1
giảm %

Minidam

Nhà sản xuất: DMG

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Hộp 20 cái


Mua 3
tặng 1

Xi măng nhựa tự dán vĩnh viễn PermaCem 2.0 - DMG

Nhà sản xuất: DMG

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Tùy chọn


Mua 3
tặng 1

Bẩy Nhổ Răng

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Tùy chọn


Mua 5
tặng 1

DiaFil

Nhà sản xuất: Diadent

Xuất xứ: Hàn Quốc

Gói sản phẩm: Tùy chọn


Mua 3
tặng 1
Mua 5
tặng 2
Mua 1
giảm 15%

Xi măng gắn Meron

Nhà sản xuất: Voco

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Tùy chọn


Mua 1
giảm 15%
Mua 3
tặng 1
Mua 5
tặng 2

X-tra Base

Nhà sản xuất: Voco

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Hộp


Mua 10
tặng 1

Gel co nướu Retraction Paste

Nhà sản xuất: DMG

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Hộp


Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Misura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vỉ


Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Posterior Misura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ


Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Fissura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vỉ


Bộ tay khoan điện Optima

Nhà sản xuất: Bien Air

Xuất xứ: Thụy Sĩ


Tay Khoan Điện CA 1:5 EVO15

Nhà sản xuất: Bien Air

Xuất xứ: Thụy Sĩ


Mua 3
tặng 1
Mua 5
tặng 2
Mua 10
tặng 5

Cao su lấy dấu Honigum-Light

Nhà sản xuất: DMG

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Ống


Mua 1
tặng 1
Mua 4
tặng 1
Mua 10
tặng 3

Luxatemp Flourescence

Nhà sản xuất: DMG

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Hộp


Mua 1
giảm 15%
Mua 3
tặng 1

Bộ sửa soạn veneer KM_4388

Nhà sản xuất: Komet

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Bộ


Mua 1
tặng 1
Mua 4
tặng 1

Cao su lấy dấu Honigum-Putty

Nhà sản xuất: DMG

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Cặp


Chẩn đoán hình ảnh 3D Planmeca

Nhà sản xuất: Planmeca

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Unit