fbpx

9 Tháng Chín 2021

Các nguy cơ truyền bệnh có thể có của nCoV-19 trong phòng khám nha khoa

Bài viết này muốn nhấn mạnh sự cần thiết của các dụng cụ bảo vệ mới ngăn khí dung, giọt bắn, nước cho nhân viên nha khoa và bệnh nhân cũng như các phương pháp tiếp cận mới trong việc quản lý và tổ chức hoạt động trong nha khoa.