Bộ kit phẫu thuật ULTIMATE

Nhà sản xuất: Global D

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Kit


Đăng nhập để xem giá
MBCP™1 Biomatlante

Bột xương MBCP+™

Nhà sản xuất: Biomatlante

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Tuỳ chọn


Đăng nhập để xem giá
Implant 3.0 Acti Lock 1

Implant 3.0 Acti-Lock

Nhà sản xuất: Global D

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Implant/Abutment


Đăng nhập để xem giá
In-kone Implant

In-Kone® Universal Implant

Nhà sản xuất: Global D

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Implant/Abutment


Đăng nhập để xem giá
EZ Cure™ Membrane1 biomatlante 1

Màng xương EZ Cure™

Nhà sản xuất: Biomatlante

Xuất xứ: Pháp

Gói sản phẩm: Tuỳ chọn


Đăng nhập để xem giá