Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

11,629,000

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Bộ

Mua 1


giảm 20%

Mua 3


tặng 1


LM-PerioSet 2 includes:

  • LM-Servo 8 cassette,

Kích thước: 180 x 136 x 28 mm, chứa được 8 dụng cụ, Dụng cụ cầm tay LM_Servo 8 được khóa an toàn nhưng xoay tự do để làm sạch tối ưu và đảm bảo kiểm soát nhiễm trùng. Các khay có thể được mã hóa bằng nút mã silicone.

  • Mini Sickle,

Chất lượng cao, lưỡi lõm nhẹ, dùng cho mọi bề mặt răng.

Mini Sickle bộ Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

  • Curette McCall 17-18, 

Đặt biệt dùng cho bề mặt răng hàm lớn.

Curette McCall 17-18 của Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

  • Gracey 1/2,

Dùng cho răng cửa và răng tiền hàm.

Gracey 1/2 trong Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

  • Gracey 9/10,

Dùng cho bề mặt má, giữa răng và lưỡi, sử dụng kỹ thuật nằm ngang.

Gracey 9/10 trong Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

  • Gracey 11/12,

Dùng cho mặt giữa của răng tiền hàm và răng hàm.

Gracey 11/12 trong Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

  • Gracey 13/14,

Dùng cho bề mặt ở ngoài rìa của răng tiền hàm và răng hàm.

Gracey 13/14 trong Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

  • Mini Gracey 15/16 and

Dùng cho mặt giữa của răng hàm, cán lưỡi cứng hơn so với Mini Gracey 11/12 để có thể tiếp cận tốt hơn.

Mini Gracey 15/16 trong Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

  • Mini Gracey 17/18.

Dùng cho bề mặt ở ngoài rìa của răng hàm, cán lưỡi cứng hơn so với Mini Gracey 13/14 để có thể tiếp cận tốt hơn.

Mini Gracey 17/18 trong Bộ Nha Chu LM_PerioSet 2

Chưa có đánh giá nào.

Sản phẩm liên quan
LM Arte Misura1 2
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Misura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vỉ


UK1187485OP
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Posterior Misura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ


UK1192848OP
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Fissura

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vỉ


LM eccesso
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Eccesso

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: vĩ


LM Arte Applica Twist
Mua 1
giảm 20%
Mua 3
tặng 1

LM_Arte Applica Twist

Nhà sản xuất: LM Dental

Xuất xứ: Phần Lan

Gói sản phẩm: Vĩ