fbpx

11 Tháng Chín 2021

Hướng dẫn ngăn ngừa bệnh Legionella tại nha khoa trong đợt bùng phát COVID-19

Kiểm soát Legionella là một thách thức vì nó tồn tại trong màng sinh học. Màng sinh học dễ dàng hình thành trong các đường ống nước hẹp, và được tìm thấy trong tự nhiên, công nghiệp, cơ sở chăm sóc sức khỏe và trong đường nước của ghế nha.