Tẩy đốm trắng Icon – Smooth Surface

Đăng nhập để xem giá

Nhà sản xuất: DMG

Xuất xứ: Đức

Gói sản phẩm: Hộp

Mua 5


tặng 2


Thông tin đóng gói

REF 220238
1 Syringe @ 0,3 ml Icon-Etch
1 Syringe @ 0,45 ml Icon-Dry
1 Syringe @ 0,45 ml Icon-Infiltrant
6 Vestibular-Tips
1 Luer-Lock-Tip

Chưa có đánh giá nào.

Sản phẩm liên quan