-20%

LuxaCrown

Manufacturer: DMG

Origin: Germany

Package: Box


Đăng nhập để xem giá
Buy 6
get 2
Buy 4
get 1

IRace

Manufacturer: FKG

Origin: Switzerland

Package: Option


Đăng nhập để xem giá
Buy 5
get 2
Buy 3
get 1

D-race

Manufacturer: FKG

Origin: Switzerland

Package: Box


Đăng nhập để xem giá
Buy 1
get 1
Buy 3
get 1

Honigum Putty

Manufacturer: DMG

Origin: Germany

Package: 2 x Jars @ 450 ml


Đăng nhập để xem giá
cao_su_nhe_lay_dau
Buy 3
get 1
Buy 5
get 2
Buy 10
get 5

Honigum Light

Manufacturer: DMG

Origin: Germany

Package: Cartridge 50ml


Đăng nhập để xem giá
Chot_soi_thuy_tinh_LuxaPost
Buy 3
get 1
Buy 5
get 2

LuxaPost

Manufacturer: DMG

Origin: Germany

Package: Box


Đăng nhập để xem giá
-15%

Set 4665 - Occlusal onlays

Manufacturer: Komet

Origin: Germany

Package: Set


Đăng nhập để xem giá
Buy 1
get 1
Buy 3
get 1

Honigum Putty

Manufacturer: DMG

Origin: Germany

Package: 2 x Jars @ 450 ml


Đăng nhập để xem giá
cao_su_nhe_lay_dau
Buy 3
get 1
Buy 5
get 2
Buy 10
get 5

Honigum Light

Manufacturer: DMG

Origin: Germany

Package: Cartridge 50ml


Đăng nhập để xem giá
phục hình tạm, nhựa tạm, composite làm răng tạm.
Buy 1
get 1
Buy 3
get 1
Buy 10
get 4

Luxatemp-Fluorescence

Manufacturer: DMG

Origin: Germany

Package: 1 Cartridge @ 76 g


Đăng nhập để xem giá

3D imaging

Manufacturer: Planmeca

Origin: Finland

Package: Unit


Đăng nhập để xem giá
DMGFKGKometEdelweissPlanmecaGlobal DBiomatlanteFGMVocoLM DentalAquaCareB.A.InternationalDevemed GmbHDiadentEsacromMocom